Tranh cá chép hợp với tuổi nào? Nên treo ở đâu, hướng nào?

|

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: